O společnosti

„Předcházíme nehodám!“

Bezpečnost v silničním provozu je dnes stále velmi skloňované téma. Přestože jezdíme stále modernějšími a bezpečnějšími dopravními prostředky, statistika nehodovosti, ztrát na životech a hmotných škod je stále hrozivě vysoká.

Naše společnost se již od roku 2007 zabývá realizací projektů, které předchází dopravním nehodám a to především v místech, kde bývají jejich následky velmi tragické, jako jsou města a obce, železniční přejezdy či jiná nebezpečná místa.

Při své práci vycházíme nejen ze statistik uveřejňovaných Policií ČR, Besipem, Drážní inspekcí, ale i z dat, které po celou dobu naší existence sami sbíráme a vyhodnocujeme. Neméně důležitá je pak i vlastní práce v terénu, při průzkumu jednotlivých míst s potenciální nebezpečností.

Naši partneři

Průzkum

Factum Invenio: 62 % řidičů deklarovalo, že po zhlédnutí motivu svoji rychlost skutečně snížilo.
Copyright 2012 © SAVEoutdoor s.r.o. Logo powered by Jan Soukup